Barometr těla

Celý život je spojen s dualitami - nahoře x dole, vpravo x vlevo, světlo x tma, teplo x chlad, žena x muž, pozitivní x negativní..... Stejným způsobem se v dualitách projevuje i lidské tělo. Levá polovina těla symbolizuje pozitivní rovinu nebo také rovinu ženství, pravá polovina těla je opak. Různé části těla jsou spojeny s určitým oblastmi našeho prožívání. Např. levé koleno zastupuje pocity sebevědomí a tak v případě zdravotních změn u levého kolene se můžeme zamýšlet nad tím, zda si věříme málo nebo přespříliš...atd.

Tělo a příčiny jeho změn jsou však nesmírně rozmanité a protože jsme každý jednotlivě nenapodobitelná a jedinečná bytost, jsou i příčiny vzniku nemocí velmi různorodé. Proto je třeba barometr těla chápat obecně a hledat příčinu u jednotlivce individuálně s přihlédnutím na tyto ukazatele.

Kvetouci strom

Masarykova 655
Luhačovice
76326
+420723216513 kvetoucistrom@email.cz
Vytvořeno službou Webnode