Co je homeopatie

HOMEOPATIE

Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby. Má dvě stě let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna. Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak vsilně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy.

Konstituční (klasická) homeopatie posuzuje člověka jako celek, vychází z celostního pohledu na člověka. Léčba probíhá současně na všech úrovních, emocionální, fyzické i mentální, je vhodná u dlouhodobých chronických potíží nebo u často opakovaných. Konstituční léčba mění nejen zdravotní stav člověka samého, ale i jeho vztah ke svému okolí a okolí k němu. Působení léku člověka změní, protože ten se vrací ke své původní síle, která mu byla nemocí "odebrána".

Konstituční homeopatie vychází z toho, že nemoc není jen lokální záležitost, např. bolest v krku, oteklý kloub, ekzém, ale je to "porucha" celé osoby. Mentální stav osoby často určí výběr léku, který je pro něho charakteristický. Při výběru léku, se uplatňuje princip podobnosti. Hledáme lék, který je nejvíce podobný pacientovi. Např. lék, který je vyroben z včelí královny, bude vhodný pro člověka, který trpí na otoky podobné včelímu bodnutí a i mentálně jí bude podobný tj. panovačný, dominantní, žárlivý nebude žíznivý, bude citlivý na hmyzí bodnutí.

Základem homeopatického vyšetřeni je homeopatický pohovor. Při něm si homeopat zapisuje vše, co mu pacient sděluje. Nejde ani tak o lékařské diagnózy, ale o pocity člověka, které při svých obtížích prožívá. Pokud trpí bolestmi, jaké jsou, kde a kdy se vyskytují, v závislosti na počasí, teple, denní době apod. Co ho trápí, z čeho má radost, jaké má strachy, obavy, děsy, opakující se sny. Ćím víc informací o člověku při pohovoru homeopat získá, tím je přesnější nalezení léku pro daného člověka. Homeopat neposuzuje to, co mu člověk při vyšetření sděluje, jeho práce spočívá ve vyhodnocení získaných informací a nalezení vhodného léku.

Více informací naleznete také na těchto webových stránkách: www.homeopatie.cz

 

AUTOPATIE

Autopatie je metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie. V dávné historii byla využívána u lidí i ve veterinární praxi. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní tělesné informace osoby, která má být pozitivně ovlivněna. Je mimořádně účinná zejména při léčbě chronických, obvyklými metodami nevyléčitelných, dlouhodobých potíží. Je vhodná nejen pro odborné léčení, ale především pro samoléčbu.

Princip vyšetření je stejný jako u klasické homeopatie. Jde o homeopatický pohovor, který je velmi důležitým prostředkem pro určení způsobu léčby. Buď se k léčbě může využít homeopatie nebo autopatie.

Více informací naleznete také na těchto webových stránkách: www.autopatie.cz

 

EMOČNÍ HOMEOPATIE

Pomocí svalového testu, který se využívá při kineziologickém testování, se zjišťují emoční bloky, které člověka nějakým způsobem zatěžují, případně“ brzdí“ v určitých situacích. Ke zjištěným emocím se přiřazují homeopatické léky. Tyto se podávají v různých časech i ředěních. Člověk se postupně vrací ke své původní „síle“ . Při této metodě není cílem najít konstituční lék člověka, ale spíše zbavit ho negativních „nánosů či slupek“, které se na něho v průběhu života „nalepily“. Tzv. nánosy se mohou projevovat různě, jak na fyzické úrovni - zdravotní problémy většinou chronické, nebo v psychice člověka, kdy se opakují obavy, strachy, různé způsoby chování apod. a i když si je uvědomuje, není schopen je sám odstranit nebo změnit.

 

KINEZIOLOGIE

V kineziologii se využívá testování tzv. svalovým testem. Podle svalového napětí se zjišťuje odpověď na otázku, která musí být položena tak, abychom dostali jednoznačnou odpověď ANO-NE. V podstatě se dá získat odpověď na jakoukoliv otázku, která se týká klienta, se kterým se pracuje.

Klienti přichází s různými problémy a v průběhu práce s nimi se zjišťuje, kdy a jak tyto problémy vznikly. Velmi často jsou zasunuty velmi hluboko, v dětství, v těhotenství matky, při početí apod. Problémy se pojmenovávají, zjišťuje se míra zátěže. Pomocí afirmací se v minulosti uložené bloky rozpouštějí a klient se postupně zbavuje problémů, které chtěl vyřešit.

Je to velmi zkrácené a zjednodušené vysvětlení. Myslím si, že není nutné dopodrobna vysvětlovat způsob práce. Každý znás je jiný, jedinečný a i práce je jiná, jedinečná.

Pracuji s naším nynějším životem. Je to jen pro upozornění pro ty, kdo hledají terapeuta, který pracuje s minulými životy. Myslím si, že to co v současném životě prožíváme je zrcadlením našich minulých životů. Tím, že se srovnám s přítomností, vyřeším i minulost.

Kvetouci strom

Masarykova 655
Luhačovice
76326
+420723216513 kvetoucistrom@email.cz
Vytvořeno službou Webnode