Co jsou éterické oleje

Aromaterapie tedy terapie vůní je jednou z nejkrásnějších alternativních přístupů k léčbě našeho těla i psychiky. Základem pro ni jsou rostlinné esence - éterické oleje, které si uchovávají bioinformaci mateřské rostliny. Matka Země nám tak skrze přírodu poskytuje nekonečné bohatství, kterým mnohdy plýtváme nebo jej přinejlepším přehlížíme.

Esence jsou jako lidská krev. Nejsou celou rostlinou, jsou však onou úplnou, organickou substancí samy o sobě. Stejně jako v krvi jsou v nich obsaženy charakteristické vlastnosti těla rostliny, ze které pocházejí. Jsou jako osobnost.

Rostlinné esence jsou aromatické a velmi nestálé - těkavé. Při otevřeném přístupu vzduchu se odpařují. Naprosto se odlišují od olejů s obsahem tuků a svou konzistencí spíše připomínají vodu než olej. Většina esencí je čirá, některé jsou zbarvené. Jsou rozpustné v alkoholu a v tuku. Nejsou rozpustné ve vodě. Jejich chemické složení je složité. Samotné aromatické látky se tvoří v chloroplastech listů. Zde se spojují s glukózou a vytvářejí glukosidy, které jsou roznášeny do celé struktury rostliny. Olejové esence se vyskytují v kořenech, listech, květech, kůře stromu či rostliny, v pryskyřici a v kůře některých plodů. Množství esencí přítomných v rostlinách kolísá od 0,01% až do 10 či více %. Některé oleje (např. růžový nebo jasmínový) jsou zvláště těžké a vysoce koncentrované a právě díky tomu je množství pro použití velmi nízké.

Některé esence jsou při pokojové teplotě v pevném stavu a k tomu, aby přešly v kapalinu, což je u esencí obvyklé skupenství, musí se zahřát. Účinky tepla, světla, vzduchu a vlhkosti obvykle esenciální oleje narušují. Proto by se měly uchovávat v tmavých, vzduchotěsných nádobách a v chladu a suchu.

Esence se získávají dvěma způsoby a to destilací nebo pomocí rozpouštědel. Extrakce destilací = vložení rostlinného materiálu do kypy, jíž prochází pára. Esence se odpaří společně s vodou a dalšími látkami. Následně se destilát ochladí a esence, které nejsou rozpustné ve vodě lze od ní snadno oddělit. Extrakce pomocí nestálých rozpuštědel = rostlinný materiál se promyje ve vhodném rozpouštědle např. v alkoholu dokud esence nepřejde do něj. Poté se oddělí destilací při přesně stanovené teplotě, při které kondenzuje olej a nikoliv rozpoštědlo. Takto získanému oleji se říká absolutum.

Esence přítomné v rostlinách neustále mění své chemické složenía přecházejí z jedné části rostliny do druhé podle denní doby a ročního období. Z tohoto důvodu se musí rostily určené k extrakci sbírat ve specifické době. Vůně a chemické složení esencí se mění podle složení půdy, odchylek v klimatu a metod pěstování. Odtud různě kvalitní oleje stejného druhu z různých zemí.

Léčivé účinky aromaterapie lze aplikovat vnějšně nebo vnitřně. Jejich schopnost pronikat je dostatečně velká na to, aby zapůsobily na orgány sousedící s oblastmi v nichž byly aplikovány. Mozek, nervový systém a smyslové orgány lidského těla vznikly z ektodermu embrya ve stejné době jako pokožka. Jejich společný původ znamená, že po celý život zůstavají ve velmi úzkém vztahu a lze opodstatněně předpokládat, že produkty aplikované na určitou oblast kůže budou mít vliv na nejbližší orgány i kdyby průniku kůží nedošlo.

Esenciální oleje lze užívat rovněž k vyvážení proudění energie v těle podobným způsobem, jaký lze pozorovat u akupunktury.

Michaela Semelová (za použití odborné literatury)

Kvetouci strom

Masarykova 655
Luhačovice
76326
+420723216513 kvetoucistrom@email.cz
Vytvořeno službou Webnode