Proč dělám arteterapii?

 

Když jsem v roce 2006 absolvovala kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou, stala se se mnou zvláštní, ale zcela zásadní věc. Pro sebe to nazývám „probuzení“. Našla jsem opět samu sebe, začala se více zajímat o oblasti spojené s našim psychickým prožíváním, pochopila jsem, kde jsem dělala zásadní chyby v komunikaci a postupně jsem začala dělat kroky k pozitivním změnám, k radostnějšímu a naplněnějšímu životu.

Co se stalo? Říkám, že se zvedla stavidla mé kreativity. Vzpomněla jsem si, jak jsem milovala tvoření už v dětství a uvědomila si, že jsem to vše odložila a obětovala na oltář rodiny a dětí v domnění, že tak je to správné. Ale byla jsem šťastná? Uvědomila jsem si, že mě kus chyběl a ten „kus“ nebylo nic jiného než touha tvořit a radovat se z drobností, které kreativita, když jí vdechneme život, přináší. Ona tvořivost však nesouvisela pouze s výtvarnou činností. Její absolutní součástí se stala tvořivost duchovní, rovina víry a uvědomění si souvislostí, které přesahují rámec běžného konzumního života.

Ano, mohu vědomě říci, že jsem za těch sedm let prošla zásadním vývojem a mnoha změnami. Vím, že nejsem u konce své cesty, vím, že se ještě mnohému musím naučit, ale něco už umím a mohu to předat dál, protože vím, že to funguje a vede to ke šťastnějšímu a plnohodnotnějšímu žití. Hledala jsem tedy průběžně způsoby, jak dál. Jednou z cest byla změna zaměstnání ze stabilní a jisté židle na státním úřadě k činnosti, kterou jsem už kdysi vykonávala, ale opustila ji.

Opět jsem začala podnikat a vrátila se ke kosmetice, otevřela si vlastní praxi a začala se více vzdělávat. Moje práce je odborná, ale není jen o činnosti rukou. Jsem denně v kontaktu se ženami, které se často svěřují a čekají ode mne zpětnou vazbu - empatii, naslouchání a často se ptají na můj názor či postoj. S úctou k těmto ženám předávám vlastní zkušenosti, aniž bych cokoliv vnucovala nebo přesvědčovala o své pravdě. Zjistila jsem, že mnohdy stačí pouze naznačit nebo použít vlastní příklad a odpověď nalezne každý ve svém nitru, kde je ten nejcennější rádce.

Díky spojení práce kosmetičky s láskou k výtvarnému umění a k lidem, jsem hledala možnosti dalšího uplatnění. A objevila jsem arteterapii. Mou vizí je organizovat arteterapeutické prožitkové kurzy zaměřené na ženy s cílem, aby si odpočinuly od všednodenních starostí a nalezly vnitřní poklady, které si mnohdy přes balast nahromaděných stresů a nekonečných starostí, nedovolí uvidět. Sama jsem ženou a jsem šťastná, že ženou mohu být. Ze své praxe však vím, kolik žen svou krásnou roli ženy potlačuje, snaží se vtěsnat do jakési superženy a zastat role, které mnohdy náleží mužům a jednoduše nejsou šťastné.

Arteterapii vnímám jako cestu, způsob, jak nahlédnout do svého nitra a nalézt odpovědi na otázky, které mě třeba už dlohoudobě trápí. V žádném případě neaspiruji na roli psychoterapeuta neboť nemám odpovídající vzdělání, ale mohu být průvodcem, empatickou rádkyní a kamarádkou na cestě ke šťastnějšímu já.

Měla jsem možnost za několik let přečíst značné množství knih a porovnat jak odborný či vědecký pohled, tak pohled tzv. duchovní a zjistila jsem, že se v zásadě neliší. V obou případech jde o hlubokou úctu k lidství, k člověku a bytí jako takovému. Je mnoho známých psychologů, psychiatrů a terapeutů, kteří neopomíjejí vyjádřit svůj pozitivní a otevřený postoj k víře či k Bohu (např. Erich Fromm, M. Scott Peck, Valerij Sinelnikov, C. G. Jung...).

Z výše uvedených důvodů se zaměřuji v arteterapii na práci se ženami. Ocitáme se v době, kdy ženství dosáhlo jakési renesance. Časy, kdy byla žena označována za nečistou, podřadnou či sloužící jsou pryč. Ačkoliv se již nějakou dobu potýkáme s nepřirozeně nadneseným významem ženské sexuality zneužíváné především v obchodním průmyslu, jsem přesvědčena, že naše role postupně získává na úctě.

Je jen na nás, ženách, jak k tomuto vývoji přispějeme, zda využijeme svůj potenciál a přineseme lidstvu více pozitivních rovin, které stále ještě postrádá.

Michaela Semelová

 

 

 

 

Kvetouci strom

Masarykova 655
Luhačovice
76326
+420723216513 kvetoucistrom@email.cz
Vytvořeno službou Webnode