Proč jít na arteterapeutické setkání?

Je mnoho definic a pohledů, jak je pojem arteterapie vysvětlován. V čem se ale všichni autoři shodují je to, že arteterapie pomáhá v porozumění sobě i druhým, slouží k rozvíjení komunikace, tvořivosti a nesnaží se o esteticky uspokojivé výsledky, posuzované vnějšími měřítky. V širším vnímání můžeme arteterapii chápat jako léčbu uměním a to nejen výtvarným, ale i hudbou, poezií, prózou, divadlem, tancem. Nejdůležitější tedy je samotný průběh tvorby a ne výsledek. Tím se arteterapie velmi odlišuje od keramických či výtvarných kroužků nebo hodin výtvarné výchovy ve školách. Nikdo zde výsledné dílo nehodnotí, nekritizuje ani neposuzuje.

Arteterapie může být procesem indiviuálním nebo skupinovým. Individuální tvorbou se můžeme zabývat sami bez terapeutického vedení nebo s ním. Bez terapeuta běžně arteterapii praktikují mnozí z nás tím, že si doma malují, zpívají ve sprše, krášlí své byty drobnými dekoracemi, vaří jídla bez předepsaných receptů jen dle své momentální fantazie, píší básně či prózu do šuplíku, tančí při oblíbené hudbě v soukromí nikým neviděni.... Jde o zcela přirozený proces, o kterém víme, že se nám osvědčil, protože jsme se díky němu začali cítit lépe, uvolněněji, radostněji.... Tato spontánní individuální tvořivost je svým druhem „terapie“, přičemž terapeutem se stáváme sami sobě. Cítíme-li však potřebu jistého druhu vedení, můžeme podstoupit arteterapii pod individuálním terapeutickým dohledem, díky kterému můžeme více nahlédnout do svého nitra, pochopit své postoje a najít cestu k lepšímu, plnohodnotnějšímu životu. Arteterapeut zde vystupuje jako rádce či průvodce, nesoudí, ale motivuje člověka k tomu, aby nalezl odpověď na své otázky sám.

Skupinová arteterapie však poskytuje mnohem širší možnosti sebepoznání. Zde je přítomnost arteterapeuta nezbytná, protože nabízí skupině motivaci, vedení či usměrňování v činnosti. Lidé ve skupině tak, díky bezprostřednímu prožitku při tvorbě, získávají konkrétní zkušenosti a zpětnou vazbu od ostatních přítomných osob, učí se lépe komunikovat a přijímat druhé, ale také díky podpoře a postupné soudržnosti skupiny, přijímat sami sebe.

Arteterapie pomáhá především:

  • prostřednictvím své umělecké sebereflexe vnímat sebe jinak a to pozitivněji než dosud

  • vytvořit si nadhled nad svou tvorbou

  • plněji využívat a akceptovat své pocity nejen během vlastní tvorby

  • zvýšit svou sebedůvěru a sebeúctu přes zážitky úspěchu v umělecké tvorbě

  • být ve výtvarné reflexi otevřenější a svobodnější

  • více akceptovat druhé, jejich výtvarný názor a styl bez posuzování

 

Arteterapie je metoda prožitková a je jednou z nejlepších cest, jak pracovat na sobě s cílem zkvalitnění vlastního života skze nová pochopení v oblasti vztahů a to jak k sobě, tak k druhým lidem, k rodině, práci, životu.......protože všechna „nepochopení“ se v naší tvorbě, ať chceme či nechceme, projeví. Je jen na nás, chceme-li to vidět a máme-li odhodlání s tím něco dělat.

Arteterapie je tedy určeny pro všechny, kteří se nebojí sebereflexe, ale i pro ty, kteří se bojí a chtějí zjistit, že je jejich strach neopodstatněný. Je vhodná pro muže i ženy, děti i dospělé jakékoliv věkové kategorie. Není vhodná pro osoby psychicky labilní či duševně nemocné, kterým se musí věnovat odborníci s lékařskou profesí.

Nabízím výtvarná arteterapeutická setkání v duchu laskavosti, humoru a nadhledu, v atmosféře příjemného, harmonického prostředí, které hladí, motivuje a povznáší. Už jste se rozhodli? Pak přijďte a dovolte si rozkvést skrze vlastní tvořivost.

Michaela Semelová

 

Kvetouci strom

Masarykova 655
Luhačovice
76326
+420723216513 kvetoucistrom@email.cz
Vytvořeno službou Webnode