CENÍK permanentního make-upu

 platný od 1.1.2024


Cena při 1. aplikaci

Obočí

použití technik stínování, vláskování nebo kombinace

5.000 Kč

Rty

tvar s plným stínováním rtů

5.000 Kč

Linky

výrazné horní linky přesahující linii řas technikou stínování nebo kompaktní výplně + dolní linie řas

5.000 Kč

Kontura očí 

jemné zvýraznění linie řas na horním i dolním víčku

4.000 Kč

Cena doplňkových úkonů

Korekce do 3 měsíců od 1. aplikace

cena dle rozsahu úprav výsledku po 1.aplikaci

1.000 Kč

Oživení barvy 

pro všechny stávající zákaznice v době od 12 do 24 měsíců od poslední návštěvy a to pouze za předpokladu, že je zůstatek původní aplikace dostatečně zřetelný

3.000 Kč